انتخاب کارگاهی که شرکت کرده‌اید (*)
لطفاً کارگاهی که در آن شرکت کرده‌اید را انتخاب کنید
سطح تحصیلات شما (اختیاری):
لطفا سطح تحصیلات خود را مشخص کنید
جنسیت (اختیاری):
لطفا سطح تحصیلات خود را مشخص کنید
1-نحوه اطلاع رسانی: (*)
ورودی نامعتبر
2- کیفیت محتوای درسی: (*)
ورودی نامعتبر
3- تناسب حجم مطالب با زمان: (*)
ورودی نامعتبر
4-انطباق مطالب ارائه شده با انتظارات شما: (*)
ورودی نامعتبر
5-کاربردی بودن مطالب (*)
ورودی نامعتبر
6-نظم، انسجام و مدیریت کلاس‌ها: (*)
ورودی نامعتبر
7-کیفیت فیزیکی محل برگزاری: (*)
ورودی نامعتبر
8-کیفیت پذیرایی: (*)
ورودی نامعتبر
9-میزان دانش و سواد استاد: (*)
ورودی نامعتبر
10-اخلاق و رفتار استاد: (*)
ورودی نامعتبر
11-توانایی انتقال مفاهیم و قدرت بیان استاد: (*)
ورودی نامعتبر
12-تأثیر موضوع آموزشی در ایجاد انگیزه در شما: (*)
ورودی نامعتبر
13-روز و ساعت برگزاری کلاس: (*)
ورودی نامعتبر
14-تناسب شهریه با ارزش مطالب و تعداد ساعات: (*)
ورودی نامعتبر
15-ارزیابی کلی شما: (*)
ورودی نامعتبر
پیشنهادات و انتقادات شما:
متن را به درستی وارد کنید(فقط حروف فارسی).
آیا موضوعی را برای ایجاد یک کارگاه جدید پیشنهاد می‌کنید؟
متن را به درستی وارد کنید(فقط حروف فارسی).
در کدام کارگاه دیگر علاقمند به شرکت هستید؟ (اختیاری)
لطفاً کارگاه انتخابی خود را مشخص کنید
رمز عبور اختصاصی شما برای ارسال: (*)
کلمه عبور اشتباه است. کلمه عبور را از مرکز مشاوره دریافت کنید.
logo-samandehi