فرم مشحصات کودک و ارسال نقاشی

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام کامل خود را وارد کنید(فقط حروف فارسی)

سن(*)
لطفا سن را به درستی وارد نمایید

تاریخ تولد (*)
/ / ورودی نامعتبر

ایمیل(*)
ایمیل نامعتبر است

جنسیت(*)
لطفا جنسیت کودک را مشخص کنید

سطح تحصیلات(*)
لطفا سطح تحصیلات کودک را مشخص کنید

تحصیلات پدر(*)
لطفا سطح تحصیلات را مشخص کنید

تحصیلات مادر(*)
لطفا سطح تحصیلات را مشخص کنید

نقاشی اول (jpg یا pdf)(*)
فقط فایل jpg یا Pdf با حجم حداکثر 2M

نقاشی دوم (jpg یا pdf)(*)
فقط فایل jpg یا Pdf با حجم حداکثر 2M

نقاشی سوم (jpg یا pdf)(*)
فقط فایل jpg یا Pdf با حجم حداکثر 2M

خلاصه شرح حال کودک (*)
متن را به درستی وارد کنید(فقط حروف فارسی)

عدد را وارد کنید(*)
عدد را وارد کنید   عدد دیگرورودی نامعتبر

  

logo-samandehi